Privacy beleid

  1. Home
  2. Privacy beleid

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan. Landhotel Diever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Landhotel Diever verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (in geval van aanbetaling)
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Landhotel Diever verwerkt u gegevens voor de volgende doeleinden:
– Reserveringen: allereerst gebruiken wij uw persoonlijke informatie om uw (online) reservering te voltooien. Zonder persoonsgegevens is een reservering niet mogelijk.
– Informeren: Mochten er onduidelijkheden zijn met uw reservering, dan kunnen wij contact met u opnemen.
– Verzoeken: Het kan voorkomen dat u een verzoek heeft gedaan bij uw online reservering, wij moeten hier dan op reageren.

Gegevensverbruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Landhotel Diever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet mogen wij de gegevens 2 jaar lang bewaren om deze daarna te vernietigen.
Verzoek tot inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landhotel Diever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wijziging van Privacy Verklaring
Landhotel Diever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Landhotel Diever adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Menu